Szemrevételezéses vizsgálat (VT)

Szemrevételezéses anyagvizsgálat (VT) – egyszerűen maximális szakértelemmel

A szakmai gyakorlatban viszonylag sokféle roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer terjedt el és van használatban.

A különféle módszerek eredményességét számtalan tényező befolyásolhatja, így nagyon fontos a legoptimálisabb vizsgálati módszert megtalálnunk és alkalmaznunk, ebben nyújt segítséget vállalkozásunk magasan kvalifikált szakember gárdája.

A roncsolásmentes anyagvizsgálat egyik legismertebb módja a szemrevételezéses vizsgálat (VT). Tulajdonképpen a különböző felületi hibák kimutatására használható legegyszerűbb vizsgálatnak tekinthetjük.

 

Az anyagvizsgálati gyakorlatban a szemrevételezéses vizsgálatot (VT) általában nem csak önálló vizsgálatként, hanem más roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer kiegészítő elemeként, egy komplex vizsgálat részeként alkalmazzuk.

A fentiekkel ellentétben, azonban elmondhatjuk, hogy nagy fokú szakmai hozzáértést és tapasztalatot, gyakorlatot követel meg a szemrevételezéses vizsgálat (VT). Cégünk ennek érdekében alapelvének tartja, hogy kizárólag jól felkészült és nagy szakmai tudással rendelkező kollégáink végezhessenek bármiféle roncsolásmentes anyagvizsgálatot., így szemrevételezéses vizsgálatot (VT) is.

Szemrevételezéses vizsgálat (VT) – céljai és módszerei

A roncsolásmentes anyagvizsgálatok, így a szemrevételezéses vizsgálat (VT) elsődleges célja a szerkezeti elemekben, alkatrészekben keletkezett eltérések feltárása, a roncsolásmentes anyagvizsgálatok nagy előnye, hogy a vizsgálati darabot semmilyen mértékben nem károsodik a vizsgálat alatt.

A szemrevételezéses vizsgálat (VT) során tulajdonképpen két módszert különböztethetünk meg. Közvetlen vizsgálat során szabad szemmel, vagy nagyító segítségével végezzük el a vizsgálatot, a feltárt felületi eltéréseket regisztráljuk. Az előbbi módszer mellett a közvetett szemrevételezéses vizsgálatot (VT) is igen gyakran alkalmazzuk, ebben az esetben optikai eszközt segítségével (pl. boroszkóp, fiberszkóp, endoszkóp) hajtjuk végre a vizsgálatot, főleg nem vagy nagyon nehezen hozzáférhető helyek esetében kerül alkalmazásra ez a módszer.

Szemrevételezéses vizsgálat (VT) – alkalmazási területei és előnyei

A roncsolásmentes anyagvizsgálat ezen típusát főleg nagyobb mértékű folytonossági hiányok és anyagfogyások kimutatására, valamint geometriai eltérések meghatározására használhatjuk, illetve korrodáció nyomait is detektálhatjuk ezzel a vizsgálati módszerrel. A szemrevételezéses vizsgálat (VT) egyik legnagyobb előnyének tekinthetjük, hogy alapesetben egy egyszerű vizsgálati módszerről van szó, kizárólag közvetett szemrevételezés során van szükségünk egyéb eszközökre. Az feltárt eltéréseket, hibákat egyszerűen tudjuk dokumentálni fotó dokumentáció készítésével.